Oferta szkoleń dla pracowników placówek oświatowych

Swoją ofertę kierujemy do psychologów i pedagogów, wychowawców oraz nauczycieli szkolnych. Realizujemy szkolenia z zakresu radzenia sobie z agresją i autoagresją ucznia, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy, a także bezpieczeństwa ucznia w szkole.

Bezpieczeństwo osobiste nauczyciela w kontakcie z agresywnym uczniem/rodzicem

Jak sobie poradzić z uczniem agresywnym, autoagresywnym, pod wpływem środków psychoaktywnych? Co zrobić, gdy uczeń grozi nauczycielowi?

Negocjacje w szkolnych sytuacjach kryzysowych

Czy wiesz, jak nawiązać i prowadzić rozmowę z uczniem, który grozi popełnieniem samobójstwa? A jak z uczniem który grozi, że zrobi komuś krzywdę?

Komunikacja z rodziną ucznia, rodzic jako "Trudny klient"

Jak rozmawiać z roszczeniowo nastawionym rodzicem, który „wie lepiej” i nie słucha argumentów? Jak rozmawiać z opiekunem dziecka, aby chciał nas słuchać?

Przeciwdziałanie przemocy w szkole. Przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc

Co zrobić gdy między uczniami dochodzi do przemocy? Jak pracować z klasą, a jak z poszczególnymi osobami? Jak zaangażować rodziców w rozwiązanie problemu?