Przejdź do treści

Szkolenia

Pomoc Społeczna

Szkolenia dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów dziecka, domów pomocy społecznej.

Specjalizujemy się w szkoleniach takich jak: bezpieczeństwo osobiste, interwencja kryzysowa, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, negocjacje kryzysowe, praca z "trudnym" klientem.

Kadra Medyczna

Szkolenia dla pracowników systemu ochrony zdrowia, w szczególności dla pielęgniarek, ratowników medycznych, kadry SOR, lekarzy, salowych oraz wszystkich osób mających bezpośredni kontakt z pacjentem.

Nasze szkolenia dedykowane kadrze medycznej dotyczą komunikacji i bezpieczeństwa osobistego w kontakcie z pacjentem, w szczególności z pacjentem agresywnym, pod wpływem środków psychoaktywnych, chorym psychicznie.

Oświata

Swoją ofertę kierujemy do psychologów i pedagogów, wychowawców oraz nauczycieli szkolnych. Realizujemy szkolenia z zakresu radzenia sobie z agresją i autoagresją ucznia, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy, a także bezpieczeństwa ucznia w szkole.

Biznes

Szkolenia dla kadry zarządzającej i zespołów z zakresu negocjacji biznesowych, zarządzania sobą w czasie, komunikacji z klientem zewnętrznym oraz komunikacji w zespole. Wspieramy także w rozwijaniu umiejętności prowadzenia spotkań czy wystapień publicznych.

15
Liczba przeszkolonych instytucji
1500
LIczba uczestników szkoleń
100
lat doświadczenia trenerów

Szkolenia realizowane przez praktyków

„Dobra firma powinna być zorganizowaną formą przyjaźni” /Herbert N. Casson/

Praktyczna wiedza, oparta na doświadczeniach to nasz największy atut. Możemy ją skutecznie przekazywać dlatego, że jesteśmy zespołem – grupą ludzi o podobnych wartościach i tym samym celu. Najważniejszy jest dla nas człowiek.

alexandra k. trenfor

Najlepsi nauczyciele to tacy, którzy powiedzą Ci gdzie patrzeć, ale nie powiedzą Ci co widzieć.

Zadowolony klient to nasz cel

Nasi klienci o naszych szkoleniach

5/5
Najlepsze i najcenniejsze ze szkoleń, w jakim miałam możliwość do tej pory uczestniczyć. Profesjonalna grupa trenerów, która przez cały czas dbała o bezpieczeństwo i komfort pracy uczestników szkolenia.
Anna
5/5
Całemu szkoleniu towarzyszyła niepowtarzalna atmosfera. Praca na emocjach własnych i radzeniu sobie z nimi, udział w symulacjach sytuacji kryzysowych, zajęcia w terenie, trening samoobrony. Jednym słowem: idealne!
Janusz
5/5
Całość szkolenia przekroczyła moje oczekiwania. Polecam każdemu, kto dba o swój rozwój zawodowy, ale również osobisty oraz chce podnosić swoje kwalifikacje.
Monika

Nasi Klienci:

edukujemy i inspirujemy

BLOG

894fb111-2d06-433a-8ef6-2e53104e58de

Jak, dlaczego i gdzie?

Od dzisiaj będziemy wychodzić z teorii ,a zaczniemy wkraczać już w praktykę.  Zaczniemy od podstaw ochrony proaktywnej, czyli chronienia siebie nie tylko poprzez właściwe reagowanie…
894fb111-2d06-433a-8ef6-2e53104e58de

Poczucie bezpieczeństwa…czyli co?

W poprzednim wpisie powiedziałem Ci, że jesteś bezpieczny/a, jeżeli nie jesteś zagrożony/a, realnie zagrożony/a. Czy to jest równoznaczne z tym, że tak też się czujesz?…