Oferta szkoleń dla pracowników pomocy społecznej

Szkolenia dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów dziecka, domów pomocy społecznej. Specjalizujemy się w szkoleniach takich jak: bezpieczeństwo osobiste, interwencja kryzysowa, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, negocjacje kryzysowe, praca z „trudnym” klientem.

Bezpieczeństwo osobiste pracowników pierwszego kontaktu

Jak sobie poradzić? gdy podczas wypełniania obowiązków zawodowych zostaniemy zaatakowani przez agresywnego klienta?

Negocjacje kryzysowe dla pracowników pierwszego kontaktu

Co i jak zrobić gdy klient grozi popełnieniem samobójstwa w związku z odmową wypłaty świadczenia lub wyzywa nas i krzyczy, że zrobi nam krzywdę?

Komunikacja z trudnym klientem dla pracowników pomocy społecznej

Co i jak powiedzieć gdy klient jest roszczeniowy, nie uznaje argumentów, krzyczy, zarzuca nam niekompetencję i nie da się z nim w ogóle porozumieć?

Interwencja kryzysowa i inne szkolenia dotyczące problematyki pomocy społecznej

Jak pracować z osobą doświadczającą przemocy, stosującą przemoc? Jak z całą rodziną z trudnościami? Co zrobić w sytuacji katastrofy lub zdarzenia masowego?