osobiste

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących z klientami pomocy społecznej zarówno w biurze lub w gabinecie, jak i w terenie – dla pracowników socjalnych, asystentów rodzin, psychologów, konsultantów, psychoterapeutów, interwentów kryzysowych, a także kuratorów zawodowych i społecznych.

Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, a przede wszystkim – w praktyczne umiejętności, związane z rozpoznawaniem sytuacji i osób potencjalnie niebezpiecznych oraz z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym. Jednakże, uniknięcie sytuacji niebezpiecznej nie zawsze jest możliwe, zatem na szkoleniu uczestnicy poznają także sposoby radzenia sobie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, np. fizycznego ataku.

Przykładowe zagadnienia, poruszane na szkoleniu

  • Specyfika sprawcy zagrażającego bezpieczeństwu lub życiu – charakterystyka niebezpiecznego klienta
  • Podstawy zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia;
  • Zasady i środki ochrony własnej;
  • Rozpoznawanie symptomów zagrożenia i modele reakcji;
  • Podstawy bezpieczeństwa osobistego w biurze/gabinecie – właściwe przygotowanie przestrzeni;
  • Podstawy bezpieczeństwa osobistego w terenie – niezbędne wyposażenie;
  • Taktyka działania w sytuacji bezpośredniego ataku;
  • Zasady bezpieczeństwa osobistego w sytuacjach kryzysowych – sytuacji napadu, sytuacji zakładniczej, sytuacji kryzysowej z osobą zapowiadającą użycie niebezpiecznego narzędzia.
  • Ochrona przy ataku werbalnym lub bezpośrednim ataku fizycznym.

Informacje organizacyjne

W wersji podstawowej szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych/6 godzin zegarowych.

Jest to praktyczny trening samoobrony, przeplatany mini wykładami i przykładami z naszej praktyki. 

Szczegółowy program zawsze jest indywidualnie dostosowany do potrzeb uczestników i instytucji zamawiającej szkolenie. 

Rekomendujemy łączenie tego szkolenia ze szkoleniem z zakresu negocjacji kryzysowych.