Zarządzanie w czasie

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla tych osób, które chciałyby zwiększyć swoją efektywność, lepiej zarządzać sobą w czasie, nie robić wszystkiego na ostatnia chwilę i nie prokrastynować.

Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest nabycie  umiejętność planowania pracy w oparciu o priorytety, zapoznanie się z różnymi technikami zarządzania sobą w czasie oraz wybór najbardziej optymalnej dla jednostki metody zarządzania. Dzięki temu nastąpi zwiększenie efektywności pracy uczestników.

Przykładowy program szkolenia:

  • SESJA WPROWADZAJĄCA

W jaki sposób to szkolenie przyczyni się do podniesienia jakości pracy? W jaki sposób wykorzystać ten dzień jako inwestycję w swoje życie?

  • ROZWAŻENIE ZMIAN

Jakie są kluczowe obszary zmian ? Co się stanie jak zaczniemy zmieniać podstawowe zasady zarządzania czasem? Jakie korzyści płyną z wprowadzenia zmian? Jak można optymalizować sposoby wykorzystania czasu?

  • WYZNACZENIE PRIORYTETÓW

W oparciu o jakie zasady wyznaczamy priorytety?Wyznaczanie priorytetów?Ważne i pilne? Struktura ważne/pilne – praca grupowa nad wyznaczaniem priorytetów. Ile wysiłków człowieka przynosi ile efektów – Zasada Pareto. Jak wyznaczać sobie cele?

  • WDROŻENIE ZMIAN

Jakie są jeszcze inne techniki zarządzania czasem? Wspomaganie w budowaniu ulubionego systemu organizacji pracy.

Informacje organizacyjne

W wersji podstawowej szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych/6 godzin zegarowych.

Jest to praktyczne szkolenie warsztatowe, każdorazowo dostosowane do specyfiki branży zamawiającego.

Szczegółowy program zawsze jest indywidualnie dostosowany do potrzeb uczestników i instytucji zamawiającej szkolenie.