Negocjacje

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które w swojej pracy mają do czynienia z drugim człowiekiem, w szczególności dla osób, które w ramach swoich obowiązków zawodowych negocjują, wypracowują rozwiązania, podejmują decyzje w oparciu o kontakt z drugim człowiekiem.

Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, a przede wszystkim – w praktyczne umiejętności, związane z negocjowaniem – od umiejętności wywierania wpływu na rozmówcę po radzenie sobie z manipulacją. Wyjątkowość szkolenia opiera się na prowadzącym – profesjonalnym negocjatorze z wieloletnim doświadczeniem.

Przykładowe zagadnienia, poruszane na szkoleniu

  • Negocjacje a mediacje – różnice, podobieństwa, zastosowanie.
  • Informacja w negocjacjach – pozyskiwanie, niebezpieczeństwa, wiarygodność.
  • Wywieranie wpływu na ludzi – zastosowanie w praktyce.
  • Schody behawioralne – zastosowanie w negocjacjach.
  • Aktywne słuchanie – wykorzystanie w negocjacjach oraz ujęcie manipulacyjne.
  • Mowa ciała – wykorzystanie w negocjacjach – błędy i zachowania niewłaściwe.
  • Zespół negocjacyjny – skład zespołu, dobór członków, role w zespole – zagrożenia lub współpraca.
  • Błędy w negocjacjach.

Informacje organizacyjne

W wersji podstawowej szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych/12 godzin zegarowych/2 dni szkoleniowe.

Jest to praktyczne szkolenie, realizowane w sposób warsztatowy, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników.

Szczegółowy program zawsze jest indywidualnie dostosowany do potrzeb uczestników i instytucji zamawiającej szkolenie.