Negocjacje w sytuacjach

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w szkołach różnego typu – nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów oraz kadry administracyjnej i innych osób, realizujących swoje obowiązki zawodowe na terenie placówki edukacyjnej.

Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, związanych ze specyfiką pracy w szkole. Osoby biorące udział w szkoleniu zostaną zapoznane z zasadami oraz przećwiczą w praktyce radzenie sobie w różnych sytuacjach, spowodowanych agresją ucznia, kierowaną do wewnątrz (sytuacja samobójcza) lub za zewnątrz (uczeń agresywny; uzbrojony; tzw. aktywny strzelec)

Przykładowe zagadnienia, poruszane na szkoleniu

  • Nawiązywanie profesjonalnej relacji pomocowej ze sprawcą sytuacji kryzysowej (uczniem deklarującym popełnienie samobójstwa lub uczniem prezentującym agresywne zachowania względem drugiej osoby – innego ucznia lub nauczyciela);
  • Sytuacje szczególne, mogące mieć miejsce na terenie szkoły – uczeń z niebezpiecznym narzędziem, uczeń deklarujący popełnienie samobójstwa, sytuacja zakładnicza z udziałem uzbrojonej osoby, „aktywny strzelec” , uczeń pod wpływem substancji psychoaktywnych i inne rodzaje zagrożeń, związanych ze specyfiką szkoły;
  • Prenegocjacje – działania w sytuacji kryzysowej przed przyjazdem służb;
  • Techniki deeskalacyjne i schody behawioralne – profesjonalizacja działań w sytuacji niebezpiecznej;
  • Sytuacje niebezpieczne poza szkołą – rozpoznawanie zagrożeń i modele reakcji na nie;
  • Postępowanie w sytuacji kryzysowej – współpraca ze służbami;
  • Wybrane zdarzenia kryzysowe, mogące wystąpić w miejscu pracy – omówienie doświadczeń uczestników szkolenia oraz możliwych sposobów reakcji;

 

OPCJONALNIE:

  • Warsztat 1 – symulacja sytuacji kryzysowej, podczas której uczestnicy mogą w praktyce przećwiczyć możliwe sposoby postępowania (sytuacja samobójcza lub sytuacja z użyciem niebezpiecznego narzędzia);
  • Warsztat 2 – sytuacja zakładnicza/terrorystyczna – radzenie sobie ze stresem, zasady dbania o bezpieczeństwo swoje i podopiecznych;

Informacje organizacyjne

W wersji podstawowej szkolenie trwa 16  godzin dydaktycznych/12 godzin zegarowych (dwa dni szkoleniowe).

Szczegółowy program zawsze jest indywidualnie dostosowany do potrzeb uczestników i instytucji zamawiającej szkolenie. 

Rekomendujemy łączenie tego szkolenia ze szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa osobistego.