z rodziną ucznia

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w szkołach różnego typu – nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów

Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, a przede wszystkim – w praktyczne umiejętności, związane z komunikacją  rodziną lub opiekunami prawnymi ucznia, w szczególności w trudnych, konfliktowych sytuacjach.

Przykładowe zagadnienia, poruszane na szkoleniu 

 

szczegółowy opis zagadnień pojawi się wkrótce. Jeżeli nie możesz się doczekać – zapytaj o to szkolenie już dziś.

Informacje organizacyjne

W wersji podstawowej szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych/6 godzin zegarowych.

Jest to praktyczne szkolenie warsztatowe, przeplatane mini wykładami, scenkami i case studies.

Szczegółowy program zawsze jest indywidualnie dostosowany do potrzeb uczestników i instytucji zamawiającej szkolenie.