osobiste nauczyciela

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących w szkołach różnego typu – nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów oraz kadry administracyjnej i innych osób, realizujących swoje obowiązki zawodowe na terenie placówki edukacyjnej.

Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, związanych ze specyfiką pracy w szkole. Osoby biorące udział w szkoleniu zostaną zapoznane z zasadami oraz przećwiczą w praktyce radzenie sobie w różnych sytuacjach. Ponadto, poruszone zostaną zasady bezpieczeństwa poza szkołą (np. podczas wycieczek). Uczestnicy wezmą także udział w praktycznym treningu samoochrony, który wyposaży ich w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia.

Przykładowe zagadnienia, poruszane na szkoleniu

  • Specyfika sprawcy zagrażającego bezpieczeństwu lub życiu – charakterystyka;
  • Podstawy zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia;
  • Zasady i środki ochrony własnej;
  • Rozpoznawanie symptomów zagrożenia i modele reakcji;
  • Podstawy bezpieczeństwa osobistego w biurze/gabinecie/klasie – właściwe przygotowanie przestrzeni;
  • Podstawy bezpieczeństwa osobistego w terenie – np. na wycieczce, w miejscach użyteczności publicznej;
  • Taktyka działania w sytuacji bezpośredniego ataku (m.in.postawa – układ ciała w sytuacji potencjalnego zagrożenia, w samoobronie i w walce, poruszanie w zagrożeniu, obserwacja, ustawienie do przeciwnika, utrzymanie dystansu, pierwsze reakcje na atak, pożądane odruchy obronne, wybrane bloki, wybrane uwolnienia z chwytów za ubranie, kontrataki na wybrane punkty witalne, obrona przed napastnikiem pod wpływem środków psychoaktywnych, obrona przed napastnikiem uzbrojonym w przedmioty podręczne i rozbrajanie go, samoobrona przy użyciu przedmiotów podręcznych i architektury przestrzeni, kontrola w pozycji leżącej,  samoobrona zespołowa);
  • Zasady bezpieczeństwa osobistego w sytuacjach kryzysowych – sytuacji napadu, sytuacji zakładniczej, sytuacji kryzysowej z osobą zapowiadającą użycie niebezpiecznego narzędzia, podczas ataku terrorystycznego;

Informacje organizacyjne

W szkolenie w wersji podstawowej trwa 8 godzin dydaktycznych. Rekomendujemy szkolenie w opcji dwudniowej (16 godzin dydaktycznych).

Jest to praktyczne szkolenie – treningiem samoobrony, przeplatany mini wykładami.

Szczegółowy program zawsze jest indywidualnie dostosowany do potrzeb uczestników i instytucji zamawiającej szkolenie. 

Rekomendujemy to szkolenie w wersji trzydniowej lub dwudniowej wyjazdowej, w połączeniu ze szkoleniem z zakresu negocjacji kryzysowych.