Pierwsza pomoc

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone dla osób mających kontakt z pacjentem i jego rodziną – szczególnie zapraszamy pielęgniarki, lekarzy oraz ratowników medycznych.

Cel szkolenia?

Czasami pacjentami są osoby w emocjonalnym kryzysie, traumie, stresie, rozpaczy, osoby które padły ofiarą przestępstwa takiego jak pobicie czy gwałt lub ofiary wypadków komunikacyjnych. Kontakt z osobą w kryzysie bywa trudny, często nie do końca wiadomo, co powiedzieć czy zrobić. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej ma na celu wyposażenie uczestników w umiejętność odnalezienia się z sytuacji, nawiązania kontaktu z osobą w kryzysie, bez jej wtórnej wiktymizacji czy traumatyzacji. Ponadto, uczestnicy dowiedzą się, jakie są możliwości systemowego wsparcia osób w kryzysie, gdzie taką osobę skierować i jakie instytucje są powołane do udzielenie jej wsparcia.

Przykładowe zagadnienia, poruszane na szkoleniu

  • Podstawowa terminologia związana z sytuacjami kryzysowymi i pomocą psychologiczną;
  • Cechy i rodzaje sytuacji kryzysowych;
  • Podstawy komunikacji z pacjentem w kryzysie;
  • Wsparcie klienta w kryzysie – natychmiastowa pomoc psychologiczna, wsparcie psychologiczne. Zasady, ryzyko.
  • Wprowadzenie do tematyki przemocy – terminologia, specyfika zjawiska, profil osoby doświadczającej przemocy, profil osoby stosującej przemoc, dziecko w sytuacji przemocy, wtórna wiktymizacja. Pierwsza rozmowa z klientem w kryzysie.
  • Zdarzenia masowe – profil uczestnika zdarzenia masowego;
  • Studium przypadku – podejmowanie działań wobec osoby w traumie.
  • Drama – ćwiczenie rozmów z klientem w kryzysie (przemoc, uzależnienie, bezdomność). Rozmowa interwencyjna.
  • Współpraca z innymi instytucjami.

Informacje organizacyjne

W wersji podstawowej szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych/6 godzin zegarowych.

Jest to praktyczny warsztat z wykorzystaniem case studies, dramy, symulacji, przeplatany mini wykładami

Szczegółowy program zawsze jest indywidualnie dostosowany do potrzeb uczestników i instytucji zamawiającej szkolenie. 

Rekomendujemy łączenie tego szkolenia ze szkoleniem z zakresu negocjacji kryzysowych lub wersję dwudniową tego tematu, zawierająca wiele ćwiczeń i symulacji.