z pacjentem i jego rodziną

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym, jako tym pracownikom jednostek służby zdrowia, którzy na co dzień pracują i komunikują się z pacjentami i ich rodzinami.

Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności, związane z empatyczną komunikacją z pacjentem i jego rodziną, szczególnie w trudnych sytuacjach, jakich na oddziałach szpitalnych nie brakuje. Umiejętności związane z nawiązaniem z pacjentem relacji opartej na zaufaniu oraz przekazywaniem – nawet bardzo trudnych – informacji w nie naruszający dla pacjenta sposób, to podstawa psychicznego dobrostanu pacjenta i jego rodziny, mająca też wpływ na skuteczność procesu leczenia.

Przykładowe zagadnienia, poruszane na szkoleniu

  • Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz – nawiązywanie pierwszego kontaktu z pacjentem i jego rodziną;

  • Aktywne słuchanie – podstawa empatycznej komunikacji;

  • Komunikacja werbalna i niewerbalna – jak ważna jest spójność przekazu;

  • Bariery w komunikacji –jakie są i jak sobie z nimi radzić?

  • „Mam dla Pana Złą wiadomość” – jak nie komunikować, a jak komunikować trudne kwestie?

  •  Emocje, nastawienie, wcześniejsze doświadczenia i ich wpływ na komunikację;

  • Gdy pacjent lub jego bliscy próbują nas okłamywać lub nami manipulować – rozpoznawanie i radzenie sobie z manipulacją.

Informacje organizacyjne

W wersji podstawowej szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych/6 godzin zegarowych. Rekomendujemy jednak wersję rozszerzoną – 2-dniową, pełną warsztatowych ćwiczeń, case studies i symulacji realnych sytuacji.

Szczegółowy program zawsze jest indywidualnie dostosowany do potrzeb uczestników i instytucji zamawiającej szkolenie.