osobiste i negocjacje kryzysowe

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone dla osób mających kontakt z pacjentem i jego rodziną, czyli w zasadzie całej kadry szpitala – pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych, personelu pomocniczego, psychologów i psychoterapeutów, a także kadry administracyjnej placówek medycznych (rejestracja, salowe). Na szkolenie zapraszamy także farmaceutów i techników farmacji, jako pracowników narażonych na kontakty z agresywnymi klientami.

Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, a przede wszystkim – w praktyczne umiejętności, związane z rozpoznawaniem sytuacji i osób potencjalnie niebezpiecznych oraz z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym. Uczestnicy i uczestniczki poznają także metody rozwiązywania konfliktów i sytuacji kryzysowych za pomocą negocjacji, takich jakie stosowane są przez negocjatorów policyjnych. Ponieważ uniknięcie sytuacji niebezpiecznej nie zawsze jest możliwe, szczególnie, gdy ma się do czynienia z  pacjentem np. pod wpływem środków psychoaktywnych lub chorym psychicznie, zatem na szkoleniu uczestnicy poznają także sposoby radzenia sobie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, np. fizycznego ataku.

Przykładowe zagadnienia, poruszane na szkoleniu

  • Specyfika sprawcy zagrażającego bezpieczeństwu lub życiu – charakterystyka;
  • Podstawy zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Taktyka działania w sytuacji bezpośredniego ataku (m.in.postawa – układ ciała w sytuacji potencjalnego zagrożenia, w samoobronie i w walce, poruszanie w zagrożeniu, obserwacja, ustawienie do przeciwnika, utrzymanie dystansu, pierwsze reakcje na atak, pożądane odruchy obronne, wybrane bloki, wybrane uwolnienia z chwytów za ubranie, kontrataki na wybrane punkty witalne, obrona przed napastnikiem pod wpływem środków psychoaktywnych, obrona przed napastnikiem uzbrojonym w przedmioty podręczne i rozbrajanie go, samoobrona przy użyciu przedmiotów podręcznych i architektury przestrzeni, kontrola w pozycji leżącej,  samoobrona zespołowa);
  • Zasady bezpieczeństwa osobistego w sytuacjach kryzysowych – sytuacji napadu, sytuacji zakładniczej, sytuacji kryzysowej z osobą zapowiadającą użycie niebezpiecznego narzędzia;
  • Prenegocjacje czyli negocjacje kryzysowe – co zrobić, żeby nie doszło do ataku?
  • komunikacja w kryzysie – podstawowe zasady;
  • nawiązywanie pierwszego kontaktu ze sprawcą sytuacji kryzysowej – czyli co mówić, a czego raczej nie mówić w sytuacji kryzysowej, takiej jak osoba deklarująca lub usiłująca popełnienie samobójstwa lub osoba bezpośrednio zagrażająca życiu innych osób np. uzbrojona w nóż, osoba zachowująca się agresywnie lub autoagresywnie, osoba pod wpływem środków psychoaktywnych;
  • prowadzenie prenegocjacji – działania podejmowane przed przyjazdem służb;
  • schody behawioralne w negocjacjach.

Informacje organizacyjne

W wersji podstawowej szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych/12 godzin zegarowych/ 2 dni szkoleniowe. 

Jest to praktyczny trening radzenia sobie w szpitalnych sytuacjach kryzysowych – zgłębianie tajników profesjonalnych negocjacji kryzysowych wraz z praktycznym treningiem samoobrony, przeplatanym mini wykładami i przykładami wprost z życia.

Szczegółowy program zawsze jest indywidualnie dostosowany do potrzeb uczestników i instytucji zamawiającej szkolenie.