Tematyka szkoleń dla

Dla kogo są te szkolenia?

Szkolenia przeznaczone są dla osób pracujących z klientami pomocy społecznej zarówno w biurze lub w gabinecie, jak i w terenie – dla pracowników socjalnych, asystentów rodzin, psychologów, konsultantów, psychoterapeutów, interwentów kryzysowych, a także kuratorów zawodowych i społecznych.

Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę, a przede wszystkim – w praktyczne umiejętności, związane z pracą z klientem w pomocy społecznej.

Przykładowa tematyka:

  • Interwencja kryzysowa w rodzinie z problemem przemocy/problemem uzależnienia;
  • Praca z dzieckiem/osobą dorosłą doświadczającą przemocy;
  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – poziom podstawowy i zaawansowany;
  • Praktyczne umiejętności, związane z prowadzeniem programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
  • Praca z osobą stosującą przemoc;
  • Zdarzenia masowe i katastrofy;
  • Pierwsza pomoc psychologiczna;
  • I wiele, wiele innych.

Informacje organizacyjne

Czas trwania szkolenia oraz jego szczegółowy program zawsze są indywidualnie dostosowywane do potrzeb uczestników i instytucji zamawiającej szkolenie. 

Szkolenia prowadzone są metodami aktywnymi, z koncentracją na praktyce i zdobywaniem przez uczestników praktycznych umiejętności, które mogą z sukcesem wykorzystywać w pracy z klientem.