kryzysowe

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących z klientami pomocy społecznej zarówno w biurze lub w gabinecie, jak i w terenie – dla pracowników socjalnych, asystentów rodzin, psychologów, konsultantów, psychoterapeutów, interwentów kryzysowych, a także kuratorów zawodowych i społecznych.

Cel szkolenia?

Celem szkolenia jest wyposażenie pracowników w  wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rozwiązywania sytuacji kryzysowych za pomocą negocjacji. Sytuacje kryzysowe to na przykład autoagresja klienta i groźba popełnienia przez niego samobójstwa lub też agresja klienta skierowana na pracownika lub inną osobę. Czasami sytuacje kryzysowe wiążą się z groźbą użycia przez sprawcę niebezpiecznego narzędzia, tj. jak nóż lub…znalezione na biurku pracownika nożyczki.

 

Przykładowe zagadnienia, poruszane na szkoleniu

WERSJA PODSTAWOWA

 • Komunikacja w kryzysie – podstawowe zasady;
 • Nawiązywanie pierwszego kontaktu ze sprawcą sytuacji kryzysowej (osoba deklarująca popełnienie samobójstwa, osoba agresywna);
 • Prowadzenie prenegocjacji – podejmowanie działań przed przyjazdem służb;
 • Komunikacja z różnymi „typami” sprawców sytuacji kryzysowych;
 • Bezpieczeństwo osobiste pracownika podczas prenegocjacji;
 • Wybrane zdarzenia kryzysowe, mogące wystąpić w miejscu pracy – omówienie doświadczeń uczestników szkolenia;

 

WERSJA ZAAWANSOWANA

ZAWIERA DODATKOWO:
 • Techniki deeskalacyjne – (czyli co mówić a czego raczej nie mówić w sytuacji kryzysowej, takiej jak osoba deklarująca lub usiłująca popełnić samobójstwo lub osoba bezpośrednio zagrażająca życiu innych osób np. uzbrojona w nóż, osoba zachowująca się agresywnie lub autoagresywnie, osoba pod wpływem środków psychoaktywnych);
 • Schody behawioralne w negocjacjach;
 • Dwie symulacje sytuacji kryzysowych (sytuacja samobójcza, sytuacja kryzysowa z agresywnym/uzbrojonym sprawcą).

Informacje organizacyjne

 • W wersji podstawowej szkolenie trwa 8 godzin dydaktycznych/6 godzin zegarowych.
 • W wersji kompleksowej szkolenie trwa dwa dni – 16 godzin dydaktycznych/12 godzin zegarowych i prowadzone jest przez dwóch trenerów.

 

Możemy zrealizować  szkolenie w sali szkoleniowej klienta, w sali wynajętej przez nas lub w wybranym przez klienta lub zaproponowanym przez nas hotelu.

Szkolenie realizowane jest metodami aktywnymi, z użyciem case study, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wersja kompleksowa zawiera dwie aranżowane symulacje sytuacji kryzysowych, oparte na realnych zdarzeniach. Podczas symulacji uczestnicy, w bezpiecznych warunkach, ale w towarzystwie prawdziwych emocji, jakie generuje sytuacja kryzysowa, ćwiczą i doskonalą swoje umiejętności reagowania w sytuacji kryzysowej.

Szczegółowy program zawsze jest indywidualnie dostosowany do potrzeb uczestników i instytucji zamawiającej szkolenie. 

Rekomendujemy łączenie tego szkolenia ze szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa osobistego.