Nasza oferta szkoleniowa
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, która w zamyśle jest tylko inspiracją. Program szkolenia zawsze jest dopasowany do potrzeb konkretnego klienta i układany indywidualnie.

Dla pomocy społecznej

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

PRACOWNIKÓW PIERWSZEGO KONTAKTU

Jak sobie poradzić

gdy podczas wypełniania obowiązków zawodowych zostaniemy zaatakowani przez agresywnego klienta?
Kliknij tutaj

NEGOCJACJE KRYZYSOWE

DLA PRACOWNIKÓW PIERWSZEGO KONTAKTU

Co i jak zrobić

gdy klient grozi popełnieniem samobójstwa w związku z odmową wypłaty świadczenia lub wyzywa nas i krzyczy, że zrobi nam krzywdę?
Kliknij tutaj

KOMUNIKACJA Z TRUDNYM KLIENTEM

DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ

Co i jak powiedzieć

gdy klient jest roszczeniowy, nie uznaje argumentów, krzyczy, zarzuca nam niekompetencję i nie da się z nim w ogóle porozumieć?
Kliknij tutaj

INTERWENCJA KRYZYSOWA

I INNE SZKOLENIA DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI POMOCY SPOŁECZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Jak pracować

z osobą doświadczającą przemocy, stosującą przemoc? Jak z całą rodziną z trudnościami? Co zrobić w sytuacji katastrofy lub zdarzenia masowego?
Kliknij tutaj

Dla branży medycznej

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE I NEGOCJACJE

W SZPITALNYCH SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Jak sobie poradzić

gdy pacjent grozi lekarce, pielęgniarce lub innym pacjentom lub gdy deklaruje, że popełni samobójstwo? Co zrobić, gdy pacjent dopuszcza się fizycznej napaści na pracownika?
Kliknij tutaj

PROCEDURA NIEBIESKA KARTA

PODEJRZENIE DOŚWIADCZANIA PRZEMOCY PRZEZ PACJENTA

Co w sytuacji, gdy

przeczucie podpowiada, że coś jest nie tak? Jakie wdrożyć procedury przy podejrzeniu, że pacjent jest osobą doświadczającą przemocy?
Kliknij tutaj

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM

I JEGO RODZINĄ

Jak przekazać

rodzinie informację o śmierci pacjenta? Jak rozmawiać o nieuleczalnej chorobie i o innych, trudnych kwestiach?
Kliknij tutaj

PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA

DLA PACJENTA I JEGO RODZINY

Jak pracować

z pacjentem w emocjonalnym kryzysie? Z pacjentem, który jest ofiarą przestępstwa lub ofiarą wypadku komunikacyjnego? Z osobą po traumie lub w żałobie?
Kliknij tutaj

Dla placówek oświatowych

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE NAUCZYCIELA

W KONTAKCIE Z AGRESYWNYM UCZNIEM/RODZICEM

Jak sobie poradzić

z uczniem agresywnym, autoagresywnym, pod wpływem środków psychoaktywnych? Co zrobić, gdy uczeń grozi nauczycielowi?
Kliknij tutaj

NEGOCJACJE

W SZKOLNYCH SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Czy wiesz,

jak nawiązać i prowadzić rozmowę z uczniem, który grozi popełnieniem samobójstwa? A jak z uczniem który grozi, że zrobi komuś krzywdę?
Kliknij tutaj

KOMUNIKACJA Z RODZINĄ UCZNIA

RODZIC JAKO "TRUDNY KLIENT"

Jak rozmawiać

z roszczeniowo nastawionym rodzicem, który "wie lepiej" i nie słucha argumentów? Jak rozmawiać z opiekunem dziecka, aby chciał nas słuchać?
Kliknij tutaj

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W SZKOLE

PRZEMOC RÓWIEŚNICZA I CYBERPRZEMOC

Co zrobić

gdy między uczniami dochodzi do przemocy? Jak pracować z klasą, a jak z poszczególnymi osobami? Jak zaangażować rodziców w rozwiązanie problemu?
Kliknij tutaj

Dla biznesu

NEGOCJACJE BIZNESOWE

SCHODY BEHAWIORALNE W NEGOCJACJACH

Czy wiesz

czym się różnią negocjacje kryzysowe, prowadzone przez profesjonalnych negocjatorów, od negocjowania kontraktów biznesowych?
Kliknij tutaj

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

JAK OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ W KRÓTSZYM CZASIE?

Czy wiesz

jak zwiększyć efektywność pracy? Jak planować pracę w oparciu o priorytety? Jak działa zasada Pareto? Jakie są najskuteczniejsze metody zarządzania czasem?
Kliknij tutaj

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

MÓWIĆ TAK, ŻEBY BYĆ SŁUCHANYM

Słyszałes/aś

kiedyś wystąpienie na TEDex? Wiesz, na czym polega tajemnica dobrych mówców? Chcesz mówić tak, żeby ludzie chcieli Cię słuchać?
Kliknij tutaj

KREATYWNOŚĆ

MOTYWACJA, INTEGRACJA, ROZWÓJ

Czy wiesz, że

kreatywność jest jedną z najcenniejszych cech pracownika? Wiesz, że można ją skutecznie rozwijać i że wpływa ona na efektywność pracy, jakość pomysłów, motywację i spójność zespołu?
Kliknij tutaj